(© autopsia.net)

TAGOK

A HI jelenlegi - és nem kizárólagos - legénysége a következõ emberekbõl áll:

Barabás Eszter alias bp - a Nagy Kommunikátor. Õ az újságíró a csapatban - a beszívott információt szöveg formájában bocsátja ki magából. Legfõbb erõssége a Budapesti Gettó képi és szöveges dokumentációja. E mellett szerkeszti és újraszerkeszti élete fõmûvét, az Önterapeuta - Ön terapeuta? c. könyvet. Fikciója tárgyát melegszívû, gáláns kalandjai képezik. [m]

Dunajcsik Mátyás pygmalion - literátor. Irodalmi munkássága fiatal korához képest meglepõen kiterjedt, munkáit széles körû elismerés övezi. Tudományos érdeklõdését Proust és Szentkuthy narratívái határozzák meg. Ezen felül mûfordítóként is dolgozik az angol, francia és portugál nyelvekbõl. Jelenleg Ricardo Reis ódáin és Sade márki bizonyos szövegein munkálkodik. [w] [m]

Dunajcsik Péter maxigas - fõszervezõ, elméleti szerzõ. Aktív tevékenységet fejt ki a kutatási területeink mindegyikén, különös tekintettel a fikcióontológiára. A Peter Greenaway Társaság szülõatyja, alapító tagja a Magyarországi James Joyce Társaságnak. Tudományos pályájának építése közben webtervezõként is dolgozik. [m]

Báró Földváry József - alkotó, elõadó. Költõi munkásságának szüntelen építése mellett aktív részt vállal az irodalmi kánon, valamint az akadémiai és a politikai szféra dekonstrukciójában. [m]

kozminauta - DJ, rádiós személyiség. Mint az ambient zene nagykövete a partikon és az éterben, õ felelõs a chill-out hangulatért. Miközben saját kompozícióin dolgozik, a Tilos és a Fiksz rádió rezidense. [m] [w] [w]

Loch Gergely alias loki - elõadómûvész, zeneszerzõ, író, kutató. Mint az irodalmi, vizuális és akusztikus (neo-)avantgarde lelkes kutatója és mûvelõje, kiváló interpretátora és elõadója John Cage és Wassily Kandinsky mûveinek. Jelenleg klasszikus zenei tanulmányait végzi. [m] [w]

Merksz Andor alias daybreaker - vizuálmûvész. Jelenleg a NeuralBox4 nevû interaktív VJ-rendszeren dolgozik, mely egyszerre teszi lehetõvé animációk létrehozatalát, egybefûzését és improvizációját digitális térben, totális és komplex élményhez juttatva annak élvezõjét. Mûvészeti elképzeléseinek megvalósítása mellett interaktív design-fejlesztéssel is foglalkozik, cégek számára. [m]

ninü /ninue/ - széleskörû érdeklõdés alanya és tárgya. Miután feltérképezte a magyar 'underground' parti-színteret, különös lelkesedéssel fordult a posztmodern gondolkodás és szociológia felé, mindeközben megõrizve a zenével és a fizikai mozgással való mélyreható kapcsolatát. [m]

Strommer Nóra alias pussylon - kulturális kommentátor. Jelen pillanatban a test és a technológia kommunikációjával kapcsolatban végez kutatásokat. A Peter Greenaway Társaság alapító tagja. [m]

Gróf Széplaki Máté - dekonstrukcionista. Mint a Radikál és az UniverZoom magazinok irodalmi szerkesztõje és munkatársa, forradalmasítja a mûvészet világáról alkotott eddigi elképzeléseinket.

--