Horizon Research Institute - Horizont Kutató Intézet
MANIFESZTUM

A HI olyan határátlépõk szövetsége, akik munkájukat a valóság pengeélén táncolva végzik. Az Intézet fõ profilja a valóságkutatás: a világ jelenvalóságának, létmódjainak vizsgálata, így leginkább a kultúra határhelyzeteit igyekszik feltárni és elemezni.

Ezek közül a legfontosabbak a mûvészetek és a tudomány, a valóság és a fikció metszéspontjain adódnak - a filozófiában bekövetkezett esztétikai fordulat pedig remek viszonyítási pontokkal szolgál ezen helyzetek viszgálatához. A HI különbözõ szakmai és kulturális háttérrel rendelkezõ mûvészeket tömörít, és olyan projektekben mûködik közre, melyek a korlátok túllépésén keresztül egy szélesebb szintézis megteremtését célozzák.

Konkrét tevékenységi körünk a következõ területeket fedi le:

apartikultúra, mint a valóság totális átformálása

bvalóságellenes akciók túl a performanszon

ca jelenlegi kulturális változásokhoz szorosan kapcsolódó régi mesterek munkásságának tanulmányozása

dfordítás és interkulturális kommunikáció

emûvészet és politika interakciói, az ontológia fikciós szintjének átfordulása társadalmi valósággá

---