Das Konzeptualisches Opfer

a HKI lábai elé helyeztetve GZ által
1.) Pedesztrián és Pedesztrina - utcai játék

Az előadáshoz a város egy nagy gyalogosforgalmú pontján legalább két futógépet kell felállítani. A szereplők tetszőleges ideig járnak a gépeken, a sietős gyaloglás sebességével. Viseletük (kalap-nagykabát, sétabot-hátizsák) egyértelművé teszi, hogy járókelőket alakítanak, s nem sporteseményről van szó.


2.) Az elérhetetlenség - utcai műtárgy

Helye egy házfal a város egy nagy gyalogosforgalmú pontján. A falra egyszerűségében is szép, viszonylag nagyméretű vízcsapot kell szerelni olyan magasságban, hogy a legmagasabb emberek nyújtózkodva se érjék el. A csap alá helyezendő a jól olvasható felirat: IVÓVÍZ.


3.) Plein air - utcai játék és rögtönzött képzőművészet

Helyszíne a város egy nagy gyalogosforgalmú pontja, mely festői kilátással bír egy ismert turistalátványosságra (ilyen például a pesti szálloda-rakpart a várral szemben). Itt állítja fel állványát a művész és dolgozni kezd - például az Eiffel-torony megfestésén. Az elkészült munkák eladásából származó bevételek a művészt illetik.


4.) Nyelvőr matricák - nyelvi és politikus megnyilvánulás, emblématerjesztő tevékenység

A matricák idegennyelvű feliratok mellé ragasztatnak. Közlik a felirat helyes kiejtését a nemzetközi fonetikus jelekkel illetve megmagyarázzák jelentésüket, javasolt helyettesítésüket magyar szavakkal. Ha csak lehetséges, a cigarettásdobozokról ismert típusú apró betűs szöveg hivatkozik a nyelvtörvényre, aminek értelmében kötelező bizonyos idegennyelvű feliratok lefordítása. Ilyen módon az intézet a végrehajtó hatalom szerepével kacérkodik (ld. HKI politikai törekvések) és lehetősége nyílik emblémájának terjesztésére is.


5.) Budapest 24. kerülete - artisztikus megvalósítási törekvés, utcai műtárgy

A város egy nagy gyalogosforgalmú pontján egyszerűségében is szép pózna állíttatik fel: Budapest új, 24. kerületét jelzi, melynek csak helye van, kiterjedése nincsen, azaz egyetlen matematikai értelemben vett pontból áll. A kerületet szép, színes füzetecske ismerteti, a póznának a négy világtáj felől felvett fényképével, a kerület egyedülálló tulajdonságait magasztaló esszékkel.
A másik cél, hogy a főváros hivatalosan bejegyezze a kerületet. A megvalósításért folytatott küzdelemben a művészek minden szellemi eszközt bevetnek. Alapvető érveik lehetnek, hogy a város így egy olyan kerülethez jut, ahol egyáltalán nincs bűnözés, légszennyezés és nyomor; az abszolút mintakerület jön létre így. A világaszinten is egyedülálló(?) ötlet megvalósulása nyilván a turistákat is vonzza, és felhívja a figyelmet a magyar kultúrális élet sokszínűségére, illetve arra, hogy az mennyire szervesen kapcsolódik a közigazgatáshoz.
Ám e törekvés esetleges kudarca nem jelenti a koncepció kudarcát: annak igazi sikere a folyamat eredményes dokumentálása és publikálása.


6.) Az (illegális) árus - utcai játék

Jön a tél: leesik a hó. A művész kiáll (a város egy nagy gyalogosforgalmú pontjára) kis patikamérlegével, és gusztusos zacskókba mérve árusítja a havat. Társai a tevékenysége iránt mutatott feltűnő érdeklődéssel, csoportosulással segítenek. Az eladásból származó esetleges bevételek a művészt illetik.


Észrevételek lgz@freemail.hu